Bestyrelsen
Bestyrelsen
File
Søren S. Olesen
Formand
40 40 10 50
CK
Christina B. Kristensen
Næstformand
26 35 06 39
File
Casper Rohde
Bestyrelses medlem
AL
Astrid Lynge
Kasser
LK
Lars Ole Kamp
Suppleant